Struktural

Iwan Israwan, Drs., M.Pd.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya

iwanisrawan@unsap.ac.id

Nurhasanah, S.S., M.Hum.

Wakil Dekan I

nurhasanah@unsap.ac.id

Dr. E. Sulyati, M.Pd.

Wakil Dekan II

sulyati@unsap.ac.id

Suroto, S.S., M.Hum.

Wakil Dekan III

suroto@unsap.ac.id

Dr. Denny Kodrat, M.Pd.

Kaprodi Sastra Inggris

dennykodrat@unsap.ac.id

Anit Pranita Devi, S.Pd., M.Pd.

Kepala UPT Penelitian & Pengabdian Masyarakat

anitpranitadevi@unsap.ac.id

Rianny Puspitasari, S.Pd., M.Pd.

Kepala UPT Penjamin Mutu

riannypuspitasari@unsap.ac.id

Gigit Santoso, S.Kom

Kabag Administrasi Umum

gigitsantosa@unsap.ac.id

Yudi Supriadi, S.Kom

Kabag BAAK

yudisupriadi@unsap.ac.id